I ett vackert torp från mitten av 1700-talet finns min ateljé/kontor. Torpet ligger i utkanten av Södermalm i Stockholm och byggdes troligtvis för att hyras ut till gruvarbetare. Området köptes upp 1907 av Stockholms stad i syfte att rivas för att ge utrymme till nya bostadshus. Men turligt nog fanns det folk som värnade om det gamla även då så beslutet ändrades och sedan 1956 har området varit ett kulturresarvat.

1. omslag på Per Anders Fogelströms bok utgiven 1973. Svenolov Ehrén är konstnären. 2. vintern 2005. 3. det som inte finns inne finns ute, dvs vatten och avlopp. 4. bästa platsen i trädgården. 5. skönaste värmekällan. 6. bild från stadsmuseets arkiv, tagen 1926.


vardagsrum >>